Praca

Oferta pracy Kierownik Budowy

Zakres działania:

 • nadzór nad realizacją projektu budowlanego zgodnie z warunkami zawartymi w umowach i aktach prawnych oraz w porozumieniu z Klientem i przełożonymi;
 • opracowywanie planów robót i potrzebnych zasobów, w celu umożliwienia rozpoczęcia, realizacji i zamknięcia budowy zgodnie z przyjętymi parametrami;
 • monitorowanie i analizowanie realizacji budżetu i korygowanie ewentualnych odchyleń;
 • zarządzanie i nadzorowanie efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów zarówno sprzętowych, materiałowych jak i ludzkich;
 • proponowanie i negocjowanie zmian dotyczących projektu, harmonogramu prac lub/i realizacji określonych robót;
 • udział w określaniu i realizacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wraz z ewentualnym procesem naprawczym;
 • współpraca, nadzór i wszelkie formalności związane z ewentualnymi podwykonawcami i instytucjami (nadzór budowlany, inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, straż pożarna) związanymi z budową,
 • sporządzanie bieżących protokołów przerobowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w podobnym zakresie budownictwa przemysłowego (instalacje paliwowe, LPG, konstrukcje stalowe, sanitarne, elektryczne)
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, MS Windows i AutoCad)
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej, samodyscyplina oraz umiejętność zarządzania podległym zespołem pracowników
 • gotowość do pracy w terenie

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • niezbędne narzędzia pracy

CV oraz list motywacyjny z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.” proszę przesłać na adres: info@paltech.pl

« powrót