Ostatnie aktualności

Instalacje paliwowe

Litrażowanie zbiorników

Wykonujemy kompleksowe przygotowanie zbiornika do litrażowania wraz z asystą przy legalizacji przez OUM. Posiadamy sprzęt - przewoźne węzły pomiarowe do litrażowania zbiorników produktem. Dodatkowo na życzenie klienta wykonujemy wzorcowanie zbiorników we własnym zakresie.

Próby szczelności zbiorników paliwowych oraz rurociągów technologicznych.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia UDT oraz wyposażenie i sprzęt (UPPS 3 i UPPS5) do przeprowadzania badań szczelności zbiornika. Próby szczelności możemy wykonać jednocześnie dla trzech zbiorników z możliwością wydruku przebiegu wahań ciśnienia i temperatury. Próby przeprowadzane są w obecności inspektora Urzędu Dozoru Technicznego

Czyszczenie zbiorników i separatorów olejowych z odpadów po produktowych, ich ocena stanu technicznego oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych

Eksploatacja stacji paliw wiąże się z koniecznością kontaktu z produktami ropopochodnymi (benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe itp.) Wycieki powstałe w czasie eksploatacji stacji paliw razem z wodami opadowymi za pomocą systemu odwodnień i rurociągów kanalizacyjnych spływają do specjalnych urządzeń - separatorów. Wychodząc naprzeciw temu problemowi proponuje Państwu usługi w zakresie: - czyszczenia zbiorników po produktach ropopochodnych - czyszczenia separatorów, łapaczek itp. - wywozu i utylizacji zanieczyszczeń Posiadamy: - uprawnienia ADR (do przewozu ładunków niebezpiecznych) dla sprzętu i ludzi - profesjonalny sprzęt zabezpieczający pracowników przed bezpośrednim kontaktem z substancjami trującymi - kombinezony z aparatami powietrznymi - zezwolenia na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska - zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - podpisane umowy z firmami utylizującymi na dostawę odpadów niebezpiecznych Jednocześnie mając na względzie zmniejszenie okresu oczekiwania na nasze usługi proponujemy podpisanie umowy, ułatwiającej nam kontrolę stanu zanieczyszczeń w Państwa urządzeniach co przyspieszy szybkość działania naszych służb.

Naprawa i modyfikacje instalacji ssącej.
Hermetyzacja zbiorników i układu technologicznego.
Przegląd, montaż i konserwacja zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia.