Ostatnie aktualności

Produkty

Zbiorniki podziemne

Podziemne zbiorniki dwupłaszczowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych: zapalnych, trujących, żrących.

Opis produktu

Podziemne zbiorniki dwupłaszczowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych

 • zapalnych,
 • trujących,
 • żrących.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas stalowe zbiorniki dwupłaszczowe spełniają wymagane przepisami warunki dotyczące przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych. Zbiorniki takie posiadają dwa stabilne i równocześnie elastyczne płaszcze stalowe, z zewnątrz zaizolowane warstwą poliuretanu. Wraz z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej dają gwarancję bezpiecznego i ekologicznego magazynowania paliw.

Seryjna produkcja znajduje się pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego - gwarantuje to, że każdy zbiornik odpowiada wymaganym warunkom technicznym.

Podziemne magazynowanie = bezpieczeństwo, oszczędność przestrzeni

Zaletą podziemnego magazynowania jest zastosowanie zbiornika o dużej pojemności (do 100 000 l).

Dane techniczne

 • Zbiorniki przystosowane są do pracy bezciśnieniowej, max zakres ciśnień do ustawienia na zaworze oddechowym wynosi 0,035 bara nadciśnienia i 0,0025 bara podciśnienia
 • Temperatura pracy wynosi od -20°C do +50°C
 • Podstawą wykonania zbiorników jest norma DIN 6608-T2 i PN-EN 12285-2
 • Dokumentacja konstrukcyjna uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego
 • Materiał podstawowy użyty do budowy - S235JR wg PN-EN 10025-2
 • Sprawdzany na szczelność pod ciśnieniem - płaszcz wewnętrzny 0,2 MPa lub 0,03 MPa, płaszcz zewnętrzny 0,06 MPa lub 0,04 MPa (w zależności od klasy i normy zbiornika) Pokrycie powierzchniowe - powłoką poliuretanową Endopren, odporną na przebicie 14000 V

Wyposażenie zbiornika

W zależności od wymagań klienta, zbiornik wyposażony jest w:

 • rurę zalewową z zaworem przeciwprzepełnieniowym i zamknięciem hydraulicznym
 • rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika
 • rurę odwadniającą, umożliwiającą odpompowanie wody z dna zbiornika
 • rurę pomiarową, umożliwiającą pomiar paliwa w zbiorniku za pomocą łaty pomiarowej
 • króciec pomiaru automatycznego (dla sondy pomiarowej)
 • króciec odpowietrzenia (z zainstalowanym zaworem przeciw zmieszaniu produktów)
 • króciec rezerwowy
 • króciec powrotu oparów VRS