Ostatnie aktualności

Produkty

Zbiorniki naziemne

Naziemne zbiorniki CGH Polska mają zastosowanie nie tylko dla produktów ciekło zapalnych, ale również w zakresie zbiorników przemysłowych i chemicznych. Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości

Opis produktu

Przeznaczenie

Zbiornik jest przeznaczony do przechowywania paliw lotniczych. W połączeniu z urządzeniami wydawczymi w znakomity sposób może slużyć jako stacja tankowania statków powietrznych. Dzięki budowie wielokomorowej można w jednym zbiorniku gromadzić do czterech odmiennych substancji.

Zalety

Szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych
Zbiornik posadowiony na wzmocnionej powierzchni gruntu nie wymaga prac ziemnych
Duży zakres pojemności od 2 m3 do 30 m3
Wykonanie zbiornika w wersji wielokomorowej - maksymalnie 4 komory
Łatwy i nieskomplikowany montaż zbiornika oraz podłączenie do dystrybutora
Możliwość zmiany lokalizacji zbiornika
Wyrób spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz przepisy ochrony środowiska
Do każdego zbiornika udostępniamy bezpłatnie projekt płyty żelbetowej, stanowiącej miejsce posadowienia zbiornika

Charakterystyka

• Zbiornik stalowy dwupłaszczowy jedno- lub wielokomorowy, wykonany zgodnie z norma EN 12285-2
• Wyposażenie kompletne dla przechowywania paliw lotniczych
• Wykonanie stalowych fundamentów zbiornika z 1% spadkiem w kierunku odstojnika wody
• Temperatura pracy: -20/+50°C
• Powłoka zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne
• Powłoka zewnętrzna odporna na paliwo lotnicze
• Gwarancja 5 lat

Bezpieczeństwo

Naziemny dwukomorowy, stalowy zbiornik spełnia wszystkie wymagania odnoszące się do składowania niebiezpiecznych materiałów przy wodach gruntowych. Wolna przestrzeń pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ścianą jest wypełniona kontrolowanym płynem, który chroni zbiornik przed korozją i zamarzaniem poniżej 30 stopni celsjusza