Ostatnie aktualności

Produkty

PETREX-CNT

Opis produktu

Rurociąg stosowany na stacjach paliw

Rurociąg PETREX-CNT został skonstruowany specjalnie do podziemnego transportu cieczy palnych oraz stwarzających zagrożenie dla wody.

Do podstawowych zalet rurociągu PETREX-CNT należą:
szybki i łatwy montaż bez przyłączy spawanych, szybka produkcja oraz zapobieganie okresom przestojów podczas ewentualnych przebudówek rurociągu.

Zakres zastosowania

- Rurociągi ssawne
- Rurociągi tłoczne
- Rurociągi napełniające
- Stage1 / Stage2, rurociągi odpowietrzające