Ostatnie aktualności

Produkty

Brugg System- LPG

Rurociąg można łatwo i szybko układać bez konieczności spawania i wykonywania kontroli promieniami rentgenowskimi. Aby rurociąg był kompletny wystarczy zamontować tylko proste przyłącza na początku i końcu całego rurociągu. Przy pomocy tego systemu rurowe

Opis produktu

Właściwości

Rurociąg można łatwo i szybko układać bez konieczności spawania i wykonywania kontroli promieniami rentgenowskimi. Aby rurociąg był kompletny wystarczy zamontować tylko proste przyłącza na początku i końcu całego rurociągu. Przy pomocy tego systemu rurowego można układać/montować rurociągi w długich, fabrycznie jednorodnych odcinkach.

Zakres zastosowania:

transport mediów w postaci ciekłej lub gazowej, o ciśnieniu do 25 barów.

Konstrukcja

LPG jest systemem giętkich, jednościankowych, wzmocnionych mechanicznie rur.
Rura przewodowa wykonana jest ze stali nierdzewnej.