Ostatnie aktualności

Produkty

Zbiornik na olej przepracowany

Zbiornik służy do gromadzenia i magazynowania oleju przepracowanego w miejscu powstawania odpadu.

Opis produktu

Wygoda - zastosowanie konstrukcji dwupłaszczowej oznacza, że użytkownik zbiornika nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z instalacją wanny wychwytującej. Zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe oraz wlew o pojemności 20 litrów chronią przed rozlaniem oleju, dzięki czemu zminimalizowaniu ulegają czynności związane z utrzymaniem w czystości miejsca gromadzenia odpadów.

Ekologia - gromadzenie i przechowywanie olejów przepracowanych we właściwy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa sposób ogranicza do minimum szkodliwy wpływ tych substancji na środowisko naturalne. Dwupłaszczowa konstrukcja zbiorników na olej zużyty eliminuje ryzyko wycieku i przedostania się zmagazynowanego oleju do gruntu lub wód powierzchniowych.

Bezpieczeństwo - dwupłaszczowa konstrukcja, czujnik przecieku oraz zabezpieczenie przed przepełnieniem sprawiają, że zbiornik na olej przepracowany to najbezpieczniejszy sposób gromadzenia i magazynowania olejów przepracowanych.