Ostatnie aktualności

Produkty

SlimLine

Systemy do przechowywania i dystrybucji AdBlue®

Opis produktu

Typoszereg SlimLine to innowacyjne rozwiązania do magazynowania i dystrybucji AdBlue®. Urządzenia posiadają dwupłaszczową konstrukcję, zewnętrzną stanowi kontener wykonany z płyty warstwowej, wewnątrz zostały umieszczone zbiorniki polietylenowe.

AdBlue® - to nazwa handlowa wodnego roztworu mocznika - jest to środek, który przekształca szkodliwe tlenki azotu w nieszkodliwy azot i wodę. Z uwagi na fakt, że AdBlue® jest substancją wywołującą korozję, zbiorniki muszą być wykonane ze specjalnych materiałów dopuszczonych do do kontaktu z AdBlue®, zgodnie z normą ISO 22241 (wcześniej DIN 70070 i 70071).

Urządzenia SlimLine, dzięki zastosowaniu systemu sterowanego mikrokontrolerem, są łatwe w obsłudze i eksploatacji oraz nie wymagają złożonych działań konserwacyjnych. Zbiornik na AdBlue® posiada solidną, dwupłaszczową konstrukcję, system wykrywania przecieku, wskaźnik napełnienia oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem, które uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji na zewnątrz. AdBlue® musi być utrzymywane w odpowiednim zakresie temperatur, co jest możliwe dzięki dobrej izolacji termicznej oraz systemowi grzewczo-wentylacyjnemu. Zamykana obudowa urządzenia SlimLine chroni go przed dostępem osób niepowołanych oraz przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych.

Zbiorniki na AdBlue® są objęte gwarancją:

  • kontener i zbiornik wewnętrzny: 5 lat,
  • wyposażenie: 2 lata.

Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.